Studieguiden.no

Økonomi nyheter

Hvem bør være medsøker

blogadmin February 14, 2018

Det er ikke hvem som helst du bør ha oppført som medsøker på en søknad om billig forbrukslån. Når du inngår økonomiske forpliktelser med noen andre, er det ikke alltid like lett å spå hvordan fremtiden ser ut Hvis du inngår en låneavtale sammen med samboeren din, eksempelvis, så er det ikke sikkert dere er sammen om fem eller ti år. Skulle det skje noe uforutsett, og du selv er medsøker, så kan du fort sitte med skjegget i postkassa. Det er heller ikke en situasjon du bør sette andre i.

Vær kun medsøker sammen med noen du virkelig kan stole på. Det samme gjelder hvis du har behov for en medsøker, fordi misligholdte økonomiske forhold kan ødelegge et vennskap, eller lignende, for alltid.

Forpliktelser til en medsøker
Et forbrukslån hvor det er en søker, og en medsøker, gjør den andre solidarisk ansvarlig for at betalingsforpliktelsene blir overholdt. Det betyr, at hvis du er den som sitter med forbrukslånet og du ikke overholder nedbetalingsplanen, så vil banken kreve lånet tilbakebetalt av medsøkeren din, for å unngå inkasso. Ved inkasso vil begge to bli ansvarlige for å betale tilbake, og inkassoselskapet vil kreve dette i hele prosessen. Derfor, bruk en medøsker med omhu, men hvis du har med noen du stoler fullt og helt på, er det en gunstig fordel og gjør lånesøknaden bunnsolid. Det er mulig å ha med en medsøker uansett størrelse på forbrukslånet du vil søke på.

Read More

Låne med medsøker

blogadmin February 13, 2018

Har du problemer med å få godkjent lånesøknaden, er det mulig å søke sammen med en med søker. Har du en medsøker, så vil det bli mye lettere å få innvilget søknaden og kan vøre en løsning. Bankene gir deg tilbud basert på de økonomiske opplysningene du gir. Hvis du av en eller annen årsak ikke kan innfri kravene, er det vanskelig å overbevise banken om noe annet. Det kan vøre mange årsaker til at du blir avvist, når du søker alene, og det kan være det kun ville gjelde i en periode uansett. Spesielt hvis du har en endret livssituasjon, er du på dagpenger for eksempel, så kan det være fornuftig med medsøker.

Det er viktig medsøker vet hva det innebærer, at den er har et medansvar når du forbrukslånet, og hvilke økonomiske forpliktelser det kan gi, hvis du ikke innfrir betalingsforpliktelsene til tiden.

Medsøker styrker lånesøknaden din
En medsøker kan være til stor hjelp, og betydelig for søknaden din. Har du ikke hatt arbeidsinntekt lenge nok, eller kanskje du er uten arbeid i en periode, kan dette være årsaken til at du trenger et forbrukslån i utgangspunktet. Kredittyter ser på økonomien din i et helhetsbilde og gjør en vurdering ut i fra hvor stor inntekt du har, betalingshistorikk, gjeldsforpliktelser og andre relevante forhold.

Låner du sammen med noen andre vil dette være med på å styrke det økonomiske grunnlaget for en søknad, men du skal passe på hvem du har med på søknaden, fordi det er kun i noen få tilfeller det er anbefalt.

Read More