Desentralisert valuta

Bitcoin

Bitcoin er verdens største desentraliserte valuta. Den er digital og den bruker kryptering for å gjennomføre transaksjoner for å beskytte seg selv mot fuks og annet. Bitcoin er som sagt desentralisert, som betyr at det ikke er en enhet som gir ut eller kontrollerer valutaen. Ser vi på den norske kronen er det den Norske Bank som står bak kronen. Den Norske Bank kan manipulere den norske kronen som den har lyst ved å trykke mer penger, øke renten eller på andre måte kontrollere kursen på kronen. Bitcoin styres ikke av en enkelt enhet og kan på denne måten ikke kontrolleres på samme måte. Bitcoin styres av markedet. Vil mange kjøpe bitcoin vil kursen gå opp og vil mange selge seg ut av valutaen vil prisen starte og synke.

Mining av Bitcoin

Bitcoin finnes ikke på en enkelt maskin og har heller ikke et register som opprettholdes av et enkelt selskap eller forening. Bitcoin fungerer slik at selve myntene sakte men sikkert blir satt ut i omløp ved at folk gjør seg fortjent til å få de, ved at de driver med bitcoin mining eller gruvedrift, som det så fint heter på stammespråket. Skal det lages nye Bitcoin så må de finnes. De finnes kun ved at noen gjør jobber som hjelper til med drift av nettverket. Bitcoin er et nettverk av mange forskjellige brukere som jobber med å holde hele systemet i gang. Hvis du vil overføre penger til noen annen så må det være noen som gjør den praktiske jobben med å flytte en Bitcoin fra din lommebok til kjøpers lommebok. Denne jobben med å fysisk flytte myntene gjøres av en persons datamaskin som har satt opp sin datamaskin til å gjøre slike jobber. Det krever at personen har litt utstyr og at personen har maskinkraft til å gjøre de utregningene som skal til.

Kjøpe BTC

Desentralisert valuta

Bitcoin er desentralisert som betyr at det ikke finnes et sted hvor alt om Bitcoin ligger. Det er ingen som har full kontroll over Bitcoin, som igjen betyr at det fort kan gå ganske fort og ganske til å med ute av kontroll når det først skjer noe stor innenfor kurs og utvikling. Det er to ting som er ganske viktig med valuta, det ene er den fysiske flyttingen av penger og det andre er bokføringen av jobben.

Blockchain

Da valutaen er desentralisert betyr det at det ikke er et eneste selskap som holder regnskapet i sine hender. Oversikten over hvordan alle overføringer er spredt over et stort område datamaskiner. Det kan være mange tusen datamaskiner som holder en liten del av puslespillet som er regnskapet. På denne måten er det heller ingen som kan manipulere dette regnskapet. Det er en veldig viktig del av noe som har vært veldig mye penger, at ingen kan tulle eller forandre regnskapet. Skal det være noe som alle kan bruke må det også være noe som alle kan stole på.