Låne med medsøker

blogadmin Lån

Har du problemer med å få godkjent lånesøknaden, er det mulig å søke sammen med en med søker. Har du en medsøker, så vil det bli mye lettere å få innvilget søknaden og kan vøre en løsning. Bankene gir deg tilbud basert på de økonomiske opplysningene du gir. Hvis du av en eller annen årsak ikke kan innfri kravene, er det vanskelig å overbevise banken om noe annet. Det kan vøre mange årsaker til at du blir avvist, når du søker alene, og det kan være det kun ville gjelde i en periode uansett. Spesielt hvis du har en endret livssituasjon, er du på dagpenger for eksempel, så kan det være fornuftig med medsøker.

Det er viktig medsøker vet hva det innebærer, at den er har et medansvar når du forbrukslånet, og hvilke økonomiske forpliktelser det kan gi, hvis du ikke innfrir betalingsforpliktelsene til tiden.

Medsøker styrker lånesøknaden din
En medsøker kan være til stor hjelp, og betydelig for søknaden din. Har du ikke hatt arbeidsinntekt lenge nok, eller kanskje du er uten arbeid i en periode, kan dette være årsaken til at du trenger et forbrukslån i utgangspunktet. Kredittyter ser på økonomien din i et helhetsbilde og gjør en vurdering ut i fra hvor stor inntekt du har, betalingshistorikk, gjeldsforpliktelser og andre relevante forhold.

Låner du sammen med noen andre vil dette være med på å styrke det økonomiske grunnlaget for en søknad, men du skal passe på hvem du har med på søknaden, fordi det er kun i noen få tilfeller det er anbefalt.

You May Also Like..

Smålån på dagen

Med lån på dagen menes man gjerne et lån som man får relativt raskt, men alltid etter en gjennomført kredittsjekk. […]

Hvem bør være medsøker

Det er ikke hvem som helst du bør ha oppført som medsøker på en søknad om billig forbrukslån. Når du […]